Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD) – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (2024)

INFORMACJA O ZESPOLE

9 lutego 2017 roku został powołanyZespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD), który jest platformą spotkań, pracy i wymiany doświadczeń osób i organizacji związanych z obszarem opieki nad osobami starszymi.

Stworzenie Zespołu jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane do Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej przez wiele podmiotów zajmujących się tematyką opieki w różnych jej aspektach. ZOOD ma być jednomyślnym, silnym głosem tego środowiska w kontaktach zarówno z przedstawicielami Rządu, Płatnika, jak i opinią publiczną.

Udział w Zespole to możliwość aktywnego doskonalenia obszaru opieki nad osobami starszymi w Polsce. Spotkania ZOOD mają charakter partycypacyjny. Jedną z największych wartości ZOOD jest bowiem możliwość spojrzenia na temat opieki z wielu stron – tak wielu, jak wielu jest Członków. Wierzymy, że tylko kompleksowe podejście do tematu pozwoli wypracować najlepsze rozwiązania zarówno systemowe, jak i rozwiązania pojedynczych problemów w opiece nad osobami starszymi.

Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej to Członkowie oraz Rada.

Członkiem Zespołu może zostać każda organizacja, podmiot publiczny lub prywatny związany z obszarem opieki. Wystarczy wypełnić Deklarację członkowską i otrzymać rekomendację innego Członka ZOOD lub KIGS.

Rada, powoływana przez KIGS, to grono ekspertów z różnych dziedzin obszaru opieki nad osobami starszymi. Rada sprawuje merytoryczną opiekę nad pracami ZOOD.

Spotkania ZOOD odbywają się 1 raz na kwartał i mają charakter dyskusji lub warsztatów skupionych wokół wybranego zagadnienia merytorycznego.

RADA ZESPOŁU

Barbara Misińska – Prezes Stołecznego Centrum Opiekuńczo Leczniczego
Beata Drzazga – Prezes BetaMed
Krystyna Lewkowicz – założycielka i Prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW
Piotr Mazur – General Manager HDOmedical
Tomasz Targowski – Kierownik Kliniki Geriatrii w Narodowym Instytucie Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji

CZŁONKOWIE ZESPOŁU

Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD) – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (1)

BetaMed S.A.to dynamicznie rozwijająca się organizacja o wieloletniej tradycji i doświadczeniu. krajowy lider usług pielęgniarskich świadczonych w domu pacjenta. Specjalizuje się w opiece długoterminowej oraz w innych usługach pielęgniarskich dla pacjentów w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczy usługi pielęgniarskie w ponad 80 oddziałach na terenie 11 województw.

Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD) – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (2)

Careworkprowadzi działalność w zakresie opieki nad osobami starszymi na terenie Polski i w Niemczech. Usługi świadczy od 2007 r.

Główne obszary aktywności to: świadczenie usług opiekuńczych, pośrednictwo, wyszukiwanie kontraktów na terenie Polski i Niemiec dla opiekunek i opiekunów osób starszych, doradztwo dla rodzin osób starszych w Polsce i Niemczech w zakresie organizacji opieki nad seniorami z ograniczeniami ruchu i schorzeniami neurologicznymi, szkolenia w zakresie opieki nas osobami starszymi i niepełnosprawnymi, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i chorymi – np. projekt „Guzik życia”.

Wraz z innymi agencjami współtworzy Sekcję Agencji Opieki w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia.

Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD) – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (3)

Dom Seniora Przystań w Mysiadle oferuje opiekę osobom starszym lub niepełnosprawnym w formie pobytów stałych i czasowych.
To miejsce stworzone 17 lat temu z myślą o osobach starszych, zapewnieniu im spokojnej szczęśliwej starości.
Pensjonariuszom oferuje prawdziwie ciepły, rodzinny dom z całodobową opieką pielęgniarską. To miejsce, które daje zadowolenie i spokój a także możliwość interesującego spędzenia wspólnie czasu. Jest kameralnym domem z duszą i atmosferą rodzinną.
Głównym celem domu jest zapewnienie profesjonalnej i nieustannej opieki, a przy tym stworzenie rodzinnej i domowej atmosfery, tak aby pensjonariusze mogli poczuć się bezpiecznie i komfortowo.
Dom dysponuje fachowym, cierpliwym i wyrozumiałym personelem, który z pewnością odpowie na wszystkie potrzeby gości, a także zadba o ich komfort psychiczny i fizyczny.

Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD) – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (4)

Dom opieki długoterminowejDom z sercemw Komorowie oferujący również pobyty czasowe i turnusy rehabilitacyjne. Miejsce zapewniające nie tylko opiekę i rehabilitację, ale również aktywne spędzanie czasu i możliwość rozwijania pasji swoich podopiecznych. Wykwalifikowany personel pomaga w odnalezieniu nowych pasji lub kontynuowaniu wcześniejszych zainteresowań.
Współpracuje również z Liceum Zawodowym o kierunku opiekuńczym oraz słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.Zajęcia odbywają się w specjalnie zaprojektowanych do tego celu pokojach: 3 salach terapii zajęciowej, pokoju telewizyjnym, bibliotece i kaplicy.

Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD) – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (5)

ForboFlooringjest światowym liderem w produkcji wykładziny linoleum i wykładziny PVC, łączących w sobie funkcjonalność, kolorystykę i wzornictwo oraz tworzących gotowe rozwiązania do każdego wnętrza.

W szczególności Forbo Flooring oferuje dedykowane rozwiązania dla placówek medycznych i budownictwa senioralnego, dbając nie tylko o wysokiej jakości parametry użytkowe, ale też komfort, wygodę i bezpieczeństwo użytkownika. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz poznaniu specyficznych wymogów i potrzeb w tych sektorach, została stworzona kompleksowa oferta obejmująca wykładziny, które stanowią specjalistyczne rozwiązania podłogowe do każdej placówki.

Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD) – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (6)

Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wiekuto największa organizacja przedstawicielska UTW w Polsce skupiająca ponad 30000 słuchaczy.

Zrzesza instytucje działające na rzecz środowiska senioralnego w całej Polsce. Misją Fundacji jest reprezentacja środowiska senioralnego oraz działalność na rzecz jego rozwoju i tworzenia silnej marki Uniwersytetów Trzeciego Wieku, krzewienia oświaty, profilaktyki i ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, praw człowieka, dziedzictwa narodowego.

OP UTW inicjuje i wspiera nowatorskie rozwiązania w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, propaguje wykorzystanie nowoczesnych technologii w szeroko pojętych działaniach na rzecz poprawy jakości życia osób starszych, współdziała w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także upowszechnia ideę wolontariatu i współpracy międzypokoleniowej. Pod patronatem fundacji działają jedne z najważniejszych inicjatyw organizowanych dla społeczeństwa w wieku 50 + w Polsce, tj.Ogólnopolski Parlament Senioralny, Ogólnopolski Kongres Senioralny, Konkurs „Wielka Osobowość Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Fundacja jest także opiekunem projektu „Usłyszeć motyla”, „Lubię pocztowy” czy „Wyprawa w głąb mózgu”.

Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD) – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (7)

GoldCare Sp. z o.o.to firma świadcząca usługi opiekuńcze na wysokim poziomie dla osób starszych, przewlekle chorych i osób z niepełnosprawnościami. Jako pierwsza polska firma korzysta z innowacyjnego systemu łączącego w sobie monitoring funkcji życiowych pacjenta i zarządzanie pracą opiekunów.
W zakres usług firmy wchodzi min.: opieka godzinowa, opieka dzienna, opieka weekendowa, opieka całodobowa, opieka poszpitalna.

Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD) – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (8)

GrupaHDOmedicalto grupa spółek specjalizujących się w usługach opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania. Wszystkie spółki zajmują się świadczeniem usług z zakresu koordynacji i organizacji kompleksowej opieki domowej nad osobami o ograniczonej samodzielności.W ramach Grupy działają spółki:
HOUSE Domowa Opieka– opieka premium finansowana przez pacjenta (opiekunki, pielęgniarki, lekarze, rehabilitanci, itp.), badania kliniczne leków (w domu/mieszkaniu pacjenta po jego wyjściu ze szpitala), usługi w sektorze opiekuńczym na terenie Niemiec;
Care Center SARA– usługi teleopieki (przycisk życia);
NADZIEJA Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja– opieka podstawowa finansowana przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD) – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (9)

Inicjatorem powstaniaKieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiegojest lek. med. spec. neurolog Elżbieta Jasińska oraz mgr pielęgniarstwa Mariusz Pająk. Do inicjatywy powołującej stowarzyszenie dołączył personel pielęgniarsko – opiekuńczy, oraz pozostali pracownicy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach. Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie od momentu powstania cały czas się prężnie rozwija prowadząc różne formy działania tj. w zakresie pomocy przy pielęgnacji chorego – poprzez ciągłe pozyskiwanie środków medycznych (pielęgnacyjnych), jako darowizn na stowarzyszenie; w zakresie szerzenia wiedzy dotyczącej przebiegu choroby Alzheimera. W ramach swej działalności prowadziGrupy wsparciaoraz udziela indywidualnego poradnictwa dotyczącego holistycznej opieki nad chorym z chorobą Alzheimera.

Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD) – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (10)

Medivioto innowacyjna platforma telemedyczna będąca certyfikowanym wyrobem medycznym klasy 2A, która umożliwia zdalny kontakt pacjenta z lekarzem, taki sam jak podczas tradycyjnej wizyty w gabinecie lekarskim. Platforma gwarantuje szybki i bezpieczny dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej i wyników badań za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego jak np. smartfon czy tablet. Medivio jest zintegrowane z zewnętrznymi urządzeniami pomiarowymi, które znajdują się w ofercie e-sklepu.

Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD) – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (11)

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP)jest jednostką organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych posiadającą osobowość prawną. NIPIP wraz zokręgowymi izbami pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawód pielęgniarki lub położnej, by jak najlepiej dbać o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze tej grupy. W zakresie zainteresowań NIPiP leży także troska o system kształcenia i jakość osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej.

Zadaniem NIPiP jest czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. NIPiP informuje okierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

Organami samorządu są: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Sąd Pielęgniarek iPołożnych, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelna Komisja Rewizyjna iodpowiednio: okręgowe rady pielęgniarek i położnych, okręgowy sąd pielęgniarek ipołożnych, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, okręgowa komisja rewizyjna.

Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD) – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (12)

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawieod 2015 roku posiada Klinikę i Poliklinikę Geriatrii. To pierwsza tak nowoczesna w naszym kraju geriatria zarówno pod względem rozwiązań technicznych, jak i zaplecza diagnostycznego, które posiada.

Klinika zajmuje się nie tylko diagnozowaniem i leczeniem pacjentów, ale przede wszystkim podejmuje pracę nad zapobieganiem niepełnosprawności – nie tylko poprzez zabiegi lecznicze, ale również przez promocję właściwego dla osób starszych trybu życia i prowadzenie rehabilitacji geriatrycznej.

Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD) – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (13)

NaszSenior.pl– NOWOCZEŚNIE I MOBILNIE !

Od 26 lat tworzymy nowoczesne rozwiązania statystycznej analizy danych.

System monitorowania zachowań osób niesamodzielnych NaszSenior.pl automatycznie powiadamia o sytuacjach nietypowych. Moduł sztucznej inteligencji reaguje również na stany zagrożeń takich jak: utrata przytomności, udar, zawał.

System kontroluje i rozlicza precyzyjnie pracę opiekunów.NaszSenior.pl jest kompleksowym systemem, który samodzielnie buduje model zachowań podopiecznych oraz opiekunów na podstawie danych przekazywanych przez różnego rodzaju identyfikatory, czujniki i urządzenia.

NaszSenior.pl jest propozycja skierowana do instytucji, organizacji i firm, które świadczą usługi opiekuńcze na rzecz osób niesamodzielnych.

Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD) – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (14)

ORPEA POLSKA(wcześniej MEDI-system) działa od 2001 roku. Jest liderem stacjonarnej opieki długoterminowej. Oferuje blisko 1000 miejsc w dziewięciu nowoczesnych ośrodkach (domach opieki i klinikach rehabilitacyjnych) głównie na Mazowszu, a także w Chorzowie i we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living). Ośrodki specjalizują się w usługach opiekuńczo-leczniczych oraz rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej.

Podopiecznymi MEDI-system są także osoby dotknięte tzw. chorobami otępiennymi (demencja) w przebiegu głównie choroby Alzheimera i Parkinsona. Usługi MEDI-system są kierowane do seniorów, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają codziennego wsparcia i całodobowej opieki oraz osób, które zakończyły pobyt w szpitalu po przebytej chorobie lub operacji, ale nie są jeszcze gotowe, by funkcjonować samodzielnie. O zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów dba ponad 750-osobowy zespół (pielęgniarki i opiekunki, fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi, logopedzi i psycholodzy, personel pomocniczy i administracyjny).

ORPEA POLSKA oferuje opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (ZOL) lub w formie komercyjnej. Od 1 stycznia 2016 r. MEDI-system jest częściąnajwiększej w Europie sieci centrów i rehabilitacjiORPEA, obecnej w branży od 1989 r. lat z potencjałem blisko 87000 miejsc (ponad 850 placówek) w 12 krajach (10 w Europie, Brazylia i Chiny).

Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD) – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (15)

Polska Akademia Nauk Dom Seniorapowstał na podstawie Decyzji Sekretarza Polskiej Akademii Nauk z lipca 1971 roku, zaś jego oficjalne otwarcie nastąpiło już w październiku tego samego roku.

Potwierdzeniem nabytej przez lata praktyki jest uzyskanie pozwolenia Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie, w ramach działalności statutowej, placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD) – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (16)Głównym celem funkcjonowaniaStołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczegojest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej dla dorosłych. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji, którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia.

Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD) – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (17)

Warszawski Uniwersytet Medycznyjest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Swoją niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyjnej Polski zawdzięcza z jednej strony wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim, z drugiej zaś dynamicznemu rozwojowi.

Specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otaczają profesjonalną opieką pacjentów w sześciu szpitalach klinicznych.

Są to:

• Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha 1A
• Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny przy ul. Sierakowskiego 13
• Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. Żwirki i Wigury 63 A
• Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2
• Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka przy pl. Starynkiewicza 1/3 (UCZKIN)

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin ZOOD

Deklaracja członkowska ZOOD

Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD) – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated:

Views: 6394

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.